Strøm til indkøbspris

Alle elselskaber køber deres strøm på den nordiske el-børs Nord Pool, men som noget helt særligt sælger vi strømmen videre til dig til vores egen indkøbspris.

 

Nødstrøm elpris

-
Vest
øre/kwh
Pris inkl. moms

-
Øst
øre/kwh
Pris inkl. moms


Den viste kWh-pris er den seneste kendte måneds-pris og er ekskl. distribution og energiafgifter, som dit lokale netselskab står for. I tillæg opkræves et engros-gebyr på 1,38 øre/kWh til dækning af omkostninger og risiko overtaget fra netselskab ifm. indførelse af engros-model, hvorefter afregning for distribution og energiafgifter opkræves sammen med forbrug af el af Natur Energi

Hvad koster det?

Indkøbsprisen svinger alt efter, hvor meget el der bliver produceret og forbrugt.

Hvordan beregnes indkøbsprisen?

Det er med elpriser, som med alle mulige andre forbrugsgoder. Prisen svinger alt efter udbud og efterspørgsel, og priserne svinger altid en hel del over året. Læg dertil, at elprisen dagligt svinger lidt mellem Øst- og Vestdanmark, fordi de to landsdele får strøm fra hver sit område. Derfor regner vi hos Nødstrøm altid med en gennemsnitspris, der er en gennemsnitspris af indkøbspriserne for den seneste måned. På den måde viser vi den reelle pris på el og ikke et øjebliksbillede, som kan give et forkert indtryk af dine årlige udgifter.

Donation

Som Nødstrøm kunde betaler du fast 10 kr. om måneden via din elregning, som er inkluderet i den faste omkostning på 39 kr. De penge går ubeskåret til folkekirkens arbejde for verdens fattigste, som netop mærker de alvorlige konsekvenser af klimaforandringerne i form af oversvømmelser og ekstrem tørke. Måske lyder 10 kr. ikke af meget i danske ører, men for verdens fattigste kan det beløb gøre en reel forskel for deres liv. Læs mere om, hvad de 10 kr. går til her.