Ofte stillede spørgsmål

Om at skifte elselskab

Du kan hurtigst skifte til Nødstrøm på her på siden under Bliv Kunde. Vores registreringsproces fører dig hurtigt og enkelt gennem kundeskiftet. Du er også velkommen til at kontakte vores kundeservice på telefon 70 25 50 70, der har åbent alle hverdage mellem 9 - 15.30 eller skriv til os på: kundeservice@natur-energi.dk

Nej, efter din tilmelding går alt automatisk. Vi står for alt det praktiske og henter dit aftagenummer hos dit elselskab. Dit skifte af elselskab går hurtigere, hvis du selv indsender dit aftagenummer til kundeservice på nodstrom@natur-energi.dk. Aftagenummeret står på din seneste regning eller PBS oversigt og består af enten 11 eller 18 cifre. Dit gamle elselskab vil muligvis bede dig om at aflæse din måler, inden du skifter. I så fald sender de en meddelelse til dig.

Nej, du oplever ingen fysiske ændringer ved at skifte elselskab og fortsætter helt som normalt. Du får kun en ny og overskuelig regning.

Ja. Vi sørger for at kontakte dit nuværende elselskab, så du får ophævet din nuværende aftale. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, hvilke betingelser, der gælder for udtrædelse af din nuværende aftale. Det kan betyde et eventuelt gebyr eller en meromkostning for dig.

Ja, det kan du højst sandsynligt. Hvis du har din egen elmåler, og din elregning kommer særskilt til dig, så kan du sagtens skifte elselskab. Hvis du betaler din elregning over din husleje, så skal du tale med din udlejer eller boligforening om at skifte elselskab.

Fra du har tilmeldt dig som kunde hos os, går der løbende måned (resten af måneden) plus en måned. Herefter begynder vi at levere strøm til dig. Det vil altid ske fra den første i en måned. Når vi ved besked, sender vi en e-mail med den nøjagtige startdato.

Du kan opsige aftalen med én måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelsen kan dog tidligst afgives 5 måneder efter aftalens indgåelse.

Skift til nyt elselskab sker med løbende måned plus én måned. Det er den tid, det tager elselskaber at få skiftet en kunde og er den kortest mulige tid. Og husk, vi har ikke noget opsigelsesgebyr.

Sådan gør du – når du flytter UD
Du kan sagtens få Nødstrøm med dig, når du flytter. Du kan selv tilmelde din nye adresse via Min Side – hurtigt og nemt. Du kan også gøre det ved at kontakte vores kundeservice enten via telefon 70 25 50 70 eller via mail kundeservice@natur-energi.dk

Du kan give besked om, at du flytter ud, tidligst 2 måneder før flyttedatoen og senest 3 arbejdsdage før. Aflæs din måler og giv os besked om:

  • Aflæsningen og aflæsningsdato
  • Flyttedato
  • Din nye adresse.

Du modtager herefter en slutopgørelse inden for 3 uger efter flyttedatoen. Vær opmærksom på at du hæfter for elforbruget på din gamle adresse, indtil vi har fået besked om din flytning. Husk derfor at melde flytning i tide. På den måde sikrer du, at du kun betaler for dit eget forbrug.

Sådan gør du – når du flytter IND
Du kan give besked om, at du flytter ind tidligst 2 måneder før flyttedatoen og senest 15 dage efter. Aflæs din måler i din nye bolig, og giv os besked om:

  • Aflæsningen og aflæsningsdato
  • Flyttedato
  • Din nye adresse

Du kan gå ind på Min side og melde din flytning – Klik her

Brug din email som kundenummer og klik på “Glemt dit kodeord” så sender vi dig straks et nyt kodeord til email.
Hvis du stadig har problemer med at logge ind på Min Side, er du velkommen til at kontakte kundeservice på 70 25 50 70. Vi er klar til at hjælpe dig videre.

Ja, siden 2003 har elmarkedet været frit i Danmark. Det betyder, at du selv helt frit kan vælge hvilket selskab, du vil købe din strøm fra. Uanset hvem du vælger, er det fortsat dit lokale elnetselskab, der står for leveringen af strømmen til din adresse. Der skal altså ikke graves nye kabler ned. Strømmen flyder helt, som den plejer.

Så snart du har afsluttet registreringen på vores hjemmeside eller kontaktet vores kundeservice, sender vi din kundeaftale med email. Hvis du mod forventning ikke modtager din aftale, kan du kontakte vores kundeservice, der har åbent alle hverdage mellem 9 – 15.30 eller skriv til os på: kundeservice@natur-energi.dk, på telefon 70 25 50 70.

Ja, som privatforbruger kan du fortryde din aftale på Nødstrøm hos Natur-Energi, hvis det sker inden for 14 dage, efter at du har modtaget din aftale.

Henvendelsen skal ske skriftligt til kundeservice@natur-energi.dk.

Dit tidligere elselskab vil som regel bede dig om at foretage en aflæsning, så de kan lave en slutopgørelse til dig. Der går normalt 14 dage til en måned, før du modtager din slutopgørelse og får penge tilbage fra dit tidligere elselskab.

Tjek først om det kun er hos dig, strømmen er gået, eller om den også er gået hos naboerne. Hvis naboerne heller ikke har strøm, kan det skyldes en fejl på elnettet.

Er strømmen kun gået hos dig, skyldes en akut strømafbrydelse ofte, at der er gået en sikring – eller at din HFI- eller HPFI-afbryder er slået fra. Derfor bør du tjekke dit relæ og sikringer, før du kontakter dit distributionsselskab.

Tjek selv, om du kan få strømmen igen via følgende tjekliste:

1. Er HFI-/HPFI-afbryderen slået fra? Prøv at slukke alle gruppe afbrydere.
2. Slå nu HFI-/HPFI-afbryderen til igen, og tænd gruppeafbryderne én ad gangen. Når HFI-/HPFI-afbryderen slår fra, ved du, at fejlen er i den gruppe. Sluk for alle apparater i gruppen.
3. Slå HFI-/HPFI-afbryderen og gruppeafbryderen med det defekte apparat til igen.
4. Tænd apparaterne i gruppen ét efter ét. Når HFI-/HPFI-afbryderen slår fra, ved du, hvilket apparat der er i stykker. Sluk det.
5. Slå HFI-/HPFI-afbryderen og alle gruppeafbrydere til igen. Så skulle det gerne virke.

Er der stadig ikke strøm, kan du ringe til 70 25 50 70, så hjælper vi dig.

Et aftagenummer er et unikt nummer, der består af enten 11 eller 18 cifre. Hvert målested har sådan et unikt nummer. Du finder nummeret øverst på din elregning eller PBS-oversigt. Du skal bl.a. bruge aftagenummeret, når du vil skifte leverandør eller skal flytte.

Forsyningssikkerhed

Nej, du risikerer aldrig at være uden strøm i Danmark ved et skifte, da vi har forsyningspligt. Det betyder, at du altid er garanteret levering af strøm, uanset hvilket elselskab, du benytter.

Priser & fakta

Nej, Nødstrøm opkræver ikke gebyr i forbindelse med dit skifte af elselskab og vores arbejde med at foretage skiftet sker gratis. Det koster heller ikke noget, hvis du en dag skulle ønske at skifte væk fra Nødstrøm.

Betaling foregår enten via Betalingsservice eller via faktura alt efter, hvad der passer dig bedst. Du betaler 35 kr. pr. regning, så spar de penge og tilmeld dig Betalingsservice !

Med indkøbspris menes den samlede pris til en skabelonkunde (privatkunde). Denne udgøres af grundlasten (Nord Pool trade), plus profilomkostningen (faktisk forbrugsmønster), samt prognoseafvigelser (risikodækning). Denne måde at beregne indkøbsprisen på, anvendes af alle energiselskaber i Norden.

Priserne svinger altid en hel del over året. Læg dertil, at elprisen dagligt svinger lidt mellem Øst- og Vestdanmark, fordi de to landsdele får strøm fra hver sit område.

Derfor er prisen for Nødstrøm altid en gennemsnitspris. Det betyder, at den pris, vi viser er gennemsnitsprisen fra sidste måned. På den måde viser vi hos Nødstrøm den reelle pris på el og ikke et øjebliksbillede, som kan give et forkert indtryk af dine årlige udgifter til el.

Handelsomkostningen på 39 kr. er det beløb, du betaler os for dagligt at handle el for dig på den nordiske elbørs. Det er vores eneste indtægt, da vi ikke tjener noget på elpriserne, som du får til indkøbspris. De 39 kr. dækker udgifterne ved indkøb samt fakturering og kundeservice. Udover de 39 kr. donerer du 10 kr. til Folkekirkens Nødshjælps arbejde.

Nej, det gør vi ikke. Der er ingen skjulte gebyrer af nogen art. De 29 kr. er vores eneste indtægt. Udover de 29 kr. donerer du 10 kr. som går ubeskåret til Folkekirkens Nødshjælps arbejde.

Nødstrøm får oplyst dit forbrug via netselskabet, der står for driften i dit lokalområde. Vores elpriser og opgørelse er baseret på dit nuværende forbrug samt det historiske forbrug der har været på installationsadressen.

Danmark er delt i to prisområder – øst og vest for Storebælt. Det er der flere grunde til:

Priserne bliver påvirket af, hvor strømmen kommer fra

Elpriserne bliver handlet på den nordiske elbørs, Nord Pool. Og her afhænger elprisen bl.a. af, hvilke andre lande de to landsdele er forbundet med. I Østdanmark påvirkes priserne primært af Sverige og Tyskland, mens priserne i Vestdanmark primært påvirkes af Tyskland og Norge. Derudover har vest en større forsyning af el fra vindmøller, som er billigere end el fra kraftværkerne.

Kablet mellem øst og vest

Øst og vest blev i 2010 forbundet med et kabel, der kan transportere el mellem de to landsdele. Kablets kapacitet er dog stadig så begrænset, at det primært bruges til spidsbelastede perioder og i nødsituationer. De to landsdele får derfor stadig strøm fra hver deres område og derfor varierer elpriserne.

Om strøm

Prisen for el svinger fra time til time og for ikke at forvirre vores kunder, har vi valgt at vise de sidste 6 måneders gennemsnitlige indkøbspris. På den måde viser vi hos Nødstrøm den reelle pris på el og ikke et øjebliksbillede. Du kan se prisen her.

Et elselskab er den virksomhed, der sælger strøm til dig. Elselskabet sender regning til dig ud fra dit forbrug og sørger for, at din strøm indkøbes. Det er frit for forbrugere i Danmark at vælge elselskab.

Et netselskab er den virksomhed, der transporterer strømmen til din adresse som f.eks. DONG. Det er dem, der har ansvaret for, at der er strøm i din stikkontakt. Er der strømsvigt, er det ligeledes dem, du skal kontakte.

Hvis du ønsker at opsige din aftale, kan du blot sende os en e-mail til nodstrom@natur-energi.dk eller sende os et brev til adressen Natur-Energi A/S, Tagensvej 87, 2200 København N. Husk at anføre dit kundenummer.

Din regning

Første afsnit over skrives med følgende: Den første regning sendes i perioden op til, at vi påbegynder at levere strøm. Den næste regning sendes først, når vi kender gennemsnitsprisen for forrige måneds handlet strøm på Nord Pool.

Du bliver på din første kvartalsregning a-conto faktureret for el og handelsomkostning. Du vil modtage 4 kvartalsregninger om året, hvor du afregnes for handelsomkostning, en a-conto pris, derligger så tæt på den reelle indkøbspris som muligt, samt ud fra det forventede forbrug. Én gang årligt modtager du en årsopgørelse, hvor du reguleres for den reelle indkøbspris.

Vi sender ordrebekræftelsen med e-mail. Du kan også finde regninger, ordrebekræftelse mv på Min Side.

Har du problemer med at åbne pdf-filer, kan du hente det gratis program Adobe Acrobat Reader her.

Tilmeld dig betalingsservice, så sparet du gebyret på 35 kr. for papirfaktura – og du støtter samtidig miljøet. Du kan tilmelde dig via Min Side.

Der er to gode grunde til, at du tilmelder dig betalingsservice. For det første sparer du 140 kr om året i papirgebyrer (det koster dig 35 kr. hver gang, vi sender dig en regning) og slipper for rudekuverter fra os. For det andet sparer du miljøet for en masse papirspild. Det er heldigvis let at tilmelde sig Betalingsservice. Du kan enten gøre det via din netbank eller via Min Side.